ERITYISMATKAEHDOT

Vastuunalainen matkanjärjestäjä on Björk & Boström Urheilumatkat Oy, Fredrikinkatu 25 A 10, 00120 HELSINKI.

MATKAN TILAAMINEN

Tilaus on asiakkaalle sitova, kun asiakas on vahvistanut matkan. Vahvistamalla matkan, asiakas hyväksyy samalla kaikki ne ehdot, jotka Björk & Boström on matkaa varten asettanut.

Björk & Boströmille tilaus on sitova, kun maksu on saapunut viikon kuluttua laskutuspäivästä, ellei Björk & Boström tämän ajan kuluessa ole ilmoittanut, ettei halua sitoutua tilaukseen.

MATKAN MAKSAMINEN

Mikäli asiakas ei noudata ala mainittuja maksuehtoja, pidättää Björk & Boström oikeuden peruuttaa tilauksen siitä asiakkaalle erikseen ilmoittamatta. Kaikki maksut tulee suorittaa Björk & Boström Urheilumatkat Oy:n tilille DANSKE BANK FI9280038710095434 eräpäivään mennessä.

Vahvistuksen yhteydessä perimme ennakkomaksun, jonka suuruus määräytyy tapahtuman luonteen mukaisesti.

Erikoismatkoissa (esim. NHL, jalkapallo, jääkiekko, golf, hiihto) veloitetaan lippujen ja tapahtumamaksujen hinta ennakkomaksun yhteydessä, jota ei palauteta matkan peruuntuessa tai mikäli liput jäävät matkustajasta johtuvista syistä käyttämättä.

Loppumaksu suoritetaan sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään 30 vrk ennen matkalle lähtöä. Jos lähtöön on vähemmän kuin 30 vrk, maksetaan koko matkan hinta varauksen yhteydessä.

Ryhmähinnat edellyttävät vähintään kymmentä (10) osallistujaa. Muussa tapauksessa hinta tarkistetaan todellisen osallistujamäärän mukaisesti. Hinnat perustuvat tarjousta tehtäessä voimassa oleviin hinnastoihin. Varaamme oikeuden muuttaa matkan hintaa sopimuksen tekemisen jälkeenkin seuraavilla perusteilla: valuuttakurssimuutokset, meistä riippumattomat kuljetuskustannusten muutokset, uudet muuttuneet verot ja matkustajamaksut.

Moottoriurheilun pääsylippujen tilauksen yhteydessä veloitamme 28 € posti- ja käsittelykuluja / tilaus. Matkan yhteydessä ostetuista lipuista kulua ei peritä.

Laskutuksen yhteydessä perimme aina toimistokuluja/lasku 15 € (sis. alv).

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY

Ellei esitteessä tai matkalipussa toisin mainita, sisältyy matkan hintoihin varauksessa mainitut palvelut.

Arvonlisävero peritään lisämaksuna verohallituksen ohjeiden mukaan. Arvonlisäveron osuus on arvonlisäverovelvolliselle yritykselle vähennyskelpoinen. Pakettimatkoissa käytämme marginaaliveroa.

Matkanjohtaja on mukana matkoilla mikäli ryhmänkoko on 20 henkilöä tai ellei toisin sovita. Tämä huomioidaan matkan hinnassa.

Matkustaja hankkii itse passin, matkustukseen oikeuttavan henkilökortin ja viisumin sekä vastaa niiden kustannuksista. Björk & Boström ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matka-asiakirjojen vuoksi.

ASIAKKAAN TEKEMÄ MUUTOS TAI PERUUTUS

Peruutuksen katsotaan tulevan voimaan sillä hetkellä, jolloin Björk & Boström on vastaanottanut tiedon toimiston aukioloaikana.

Matkustajan peruuttaessa matkansa ilman erityistä syytä matkanjärjestäjällä on oikeus periä itselleen aiheutuneet todelliset kulut (esim. varatusta majoituksesta koituneet kulut, pääsyliput.)

Pääsylippuvaraukset ovat aina heti sitovia ja peruutuskulut ovat 100%.

Olympialaiset ja suuret urheilu- ym. tapahtumat vaativat aina ennakkomaksun, joka sisältää jo kaikki majoituskustannukset ja erikoisliput. Tällöin peruutustapauksissa joudumme veloittamaan kaikki todelliset kulut vaikka tapahtumaan olisi aikaa yli yksi (1) vuosi. Kysy Björk & Boströmiltä omat erityisehdot koskien erikoistapahtumia.

Matkustaja voi peruuttaa matkansa ilman erityistä syytä seuraavasti:

  1. Viimeistään 60 vrk ennen matkan alkua, jolloin peruutuskuluina peritään 25 % matkan hinnasta sekä pääsylippujen hinta kokonaisuudessaan.
  2. Myöhemmin kuin 60 vrk ennen matkan alkua matkanjärjestäjällä on oikeus periä matkan hinta kokonaisuudessaan.

Matkustajalla on oikeus perua matka erityisestä syystä valmismatkalain mukaisesti 15§2mom. (lue Yleiset valmismatkaehdot 5.1.a-b). Äkillinen sairaus on todistettava lääkärintodistuksella. Matkajärjestäjällä on oikeus periä peruuntuneesta matkasta kohtuullinen korvaus, joka pitää sisällään todelliset matkasta aiheutuneet kulut.

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka, jos

  1. hänellä on perusteltua aihetta uskoa, ettei matkaa voida VML:n 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun tilanteen takia toteuttaa sovitulla tavalla tai hänen henkeään tai terveyttään vaarantamatta
  2. sopimukseen on sopimusehdon perusteella tehty olennaisia muutoksia
  3. matkustajaa tai hänen läheistään kohdanneen odottamattoman ja vakavan tapahtuman vuoksi olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle. ( Matkustajan tai hänelle läheisen henkilön äkillinen tai vakava sairastuminen, vakava onnettomuus tai kuolema. Läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta, isovanhempaa tai matkakumppania, jonka kanssa matkustaja on yhdessä varannut matkan, ja jonka majoitus on sovittu samaan huoneeseen tai huoneistoon.)

Muu odottamaton ja vakava tapahtuma on esimerkiksi merkittävä vahinko omaisuudelle, kuten asunnon palo. Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta viipymättä matkanjärjestäjälle.

3. kohdassa mainitussa tapauksessa matkustajan on niin pian kuin mahdollista, ja viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen  oikeuttavan esteen ilmenemisestä, esitettävä luotettava selvitys matkalle lähdön estäneestä tapahtumasta, kuten lääkärintodistus tai vakuutusyhtiön lausunto. Suosittelemme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta.

Kirjoitettua lentolippua ja pääsylippuja tai muita erikoislippuja ei voida peruuttaa. Jos matka peruutetaan, peruuntuu myös erikoislippuvaraus automaattisesti. Peruutetuista lipuista matkanjärjestäjä perii täydet kulut.

Matkustajien nimet tulee ilmoittaa neljä (4) viikkoa ennen lähtöä. Nimenmuutoksesta mahdollisesti johtuvat kulut tarkistamme aina lentoyhtiökohtaisesti. Nimien puuttuminen saattaa johtaa lentopaikkojen peruuntumiseen.

MATKAN TOTEUTTAMINEN

Kansainvälisten hotellimääräysten mukaan täytyy hotellihuone jättää vapaaksi lähtöpäivänä klo 12.00.

Aikataulussa ja matkalipussa ilmoitetaan viimeinen kokoontumisaika ja tarkka paluuaika. Kuluttajaviraston määräysten mukaan matkan pituus lasketaan alkamaan kokoontumishetkestä lentoasemalla ja päättymään paluulennon saapumisaikaan lentoasemalla.

Matkanjärjestäjällä on Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 12.1 perusteella oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää.

Erityistoivomukset koskien matkaa kuten erikoisruokavaliot lennolla tulee toimittaa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen matkaa. Tämän jälkeen tehtävistä muutoksista, jotka koskevat ohjelmaa ja edellyttävät viestimien käyttöä, matkatoimistolla on oikeus periä palveluhinnaston mukaiset kulut.

Mahdolliset huomautukset ja vaatimukset korvauksista liittyen myöhästymisiin tai muista matkan aikana tapahtuneista muihin matkapalveluihin liittyvistä epäkohdista tulee osoittaa suoraan ko. palveluiden tuottajille.

Asiakkaan vastuulla on tarkistaa varaustietojen oikeellisuus heti matkavahvistuksen saavuttua. Asiakas vastaa itse passi- ja viisumiasiakirjoista sekä tarvittavista rokotuksista ja suojauksista. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jo matkaa varatessa.

Tietoa määräyksistä:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ulkoasiainministeriö

Asiakkaan vastuulla on vahvistaa paluulennnot lentoyhtiölle ja tarkistaa lentojen lähtöajat. Suosittelemme paluulennon vahvistamista kaukolennoille.

RYHMÄN TOTEUTUMINEN

  1. Ryhmäksi katsotaan seurue, johon kuuluu vähintään kymmenen (10) henkilöä ja jotka lähtevät yhteisillä järjestelyillä samalle matkalle.
  2. Ryhmän lopullinen nimilista huonejakoineen tulee toimittaa Björk & Boström Finland Oy:lle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen matkan alkua.

MATKADOKUMENTIT JA LISÄPALVELUT

Kun matkalippu on kirjoitettu, matkatoimistolla on oikeus periä nimenmuutoksesta koko lipun hinta.

Liput, jotka ovat sisällytetty pakettiin tilataan kohteesta riippuen lipputoimistosta. Lipputoimistojen perimät hinnat ovat lippujen perushintaa selvästi korkeammat. Lipuissa näkyy sen perushinta, ei ostohinta. Hinta-arvio annetaan tilaamisen yhteydessä.

Lippuja ei lunasteta takaisin.

Björk & Boström ei vastaa kisojen tai ottelujen peruuntumisesta, kisajärjestelyjen vaihtumisesta, ajankohdan- tai kisapaikan muutoksista, ei mahdollisista virheistä kisaohjelmassa eikä niiden mahdollisesti asiakkaalle aiheuttamista kuluista tai ansiomenetyksistä.

TAKAISINMAKSUT

Matkustaja on velvollinen suorittamaan maksun käyttämistään lisäpalveluista. Matkustajalla ei ole oikeutta takaisinmaksuun käyttämättömistä palveluista.

Matkan peruuntuessa tai mikäli liput jäävät matkustajasta johtuvista syistä käyttämättä, matkanjärjestäjä ei ole velvollinen takaisinmaksuun.

Mikäli asiakas peruuttaa matkansa alle 60 vrk ennen lähtöä, ja/tai ei saavu sovittuun aikaan mennessä kokoontumispaikalle, tai ei voi osallistua matkalle tarvittavien asiapapereiden kuten esim. passin puuttumisen tai vanhentumisen takia, ei hänellä ole oikeutta takaisinmaksuun.

Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa aikatauluja ja reitystä ennen matkaa tai matkan aikana.

MATKATAVARAT JA MATKAVAKUUTUS

Ilmaiseksi kuljetettavan matkatavaran määrä on pääsääntöisesti lennoilla on 20 kg, poikkeuksena esimerkiksi tietyt kaukolennot. Sisälle matkustamoon saa viedä vain yhden käsimatkatavaran, jonka suurin koko on 20x35x45 cm ja enimmäispaino viisi (5) kg. Ylipainomaksut peritään kansainvälisten IATA- säännösten mukaan.

Ryhmämatkat eivät sisällä peruutusturvamaksua. Suositamme matkavakuutuksen ottamista jo matkavarauksen yhteydessä, peruutuskulujen ja mahdollisen matkalla sairastumisen varalta. Vakuutus on peruutuskorvauksen saamiseksi maksettava viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen matkan alkua.

VALITUKSET

Matkaa koskevat valitukset ja huomautukset tulee tehdä välittömästi aiheen ilmaannuttua kohteessa matkanjärjestäjän edustajalle tai vastuulliselle matkanjärjestäjälle. Korvausvaatimukset on tehtävä aina kirjallisesti matkanjärjestäjälle viimeistään 2 kk matkan päättymisen jälkeen.

VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITTAMINEN

Matkanjärjestäjän korvausvastuu kuljetukseen liittyvästä vahingosta määräytyy siten kuin kyseisestä kuljetuksesta säädetään merilaissa, kuljetuksesta ilma-aluksessa annetuissa laissa, ilmakuljetussopimuslaissa sekä kansainvälisessä rautatiekuljetuksia koskevassa yleissopimuksessa. Ryhmämatkojen vastuullinen, matkanjärjestäjä on Björk & Boström Finland Oy, ellei toisin ryhmävahvistuksessa ilmoiteta.

OIKEUS HINNANMUUTOKSIIN

Matkanjärjestäjällä on sopimuksen päättämisen jälkeen oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua matkan hintaa seuraavilla perusteilla:

  1. Matkan hintaan vaikuttavien verojen ja muiden julkisten maksujen muutokset
  2. Kuljetuskustannusten muutos, johon matkanjärjestäjä ei voinut vaikuttaa ja jota matkanjärjestäjä ei ole voinut ottaa lukuun sopimusta päätettäessä.
  3. SP:n tai valtioneuvoston päätöksestä johtuva hinnan muutos.

Palvelumaksut

Voimassa olevat PALVELUMAKSUT (Pdf)