Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
BJÖRK & BOSTRÖM Finland Oy
Y-tunnus 2353776-7
Postiosoite BJÖRK & BOSTRÖM Finland Oy, Huopalahdentie 24
FI-00350 Helsinki

Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot

Titteli: Toimitusjohtaja
KImmo Kannas
BJÖRK & BOSTRÖM Finland Oy, Huopalahdentie 24, FI-00350 Helsinki
Puhelin +358 (0)20 757 9830
kimmo.kannas@bjork-bostrom.fi

Rekisterin nimi

Asiakas CRM

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään Björk & Boström Finland Oy:n viestintään sekä digitaaliseen B2B-suoramarkkinointiin -perustuen vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään. Rekisteri käytetään myös Björk & Boström Finland Oy:n asiakasrekisterinä. Tietojen käyttäminen viestintään ja markkinointiin on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Henkilötietojen tallennus ja näiden tietojen käsittely on myös tarpeen, jotta Yritys voi toteuttaa asiakkaan kanssa tehdyssä sopimuksessa sovitut asiat.

Rekisterien tietokentät

Henkilön etunimi
Henkilön sukunimi
Henkilön sähköpostiosoite
Henkilön titteli / vastuualue
Henkilön kieli
Yrityksen nimi
Yrityksen yhteystiedot
Yrityksen toimiala

Rekisterin tietolähteet

Björk & Boström Finland Oy:n asiakkailta tai potentiaalisilta asiakkailta saadut tiedot. Julkiset verkkosivut.

Tietojen luovutus

Matkaa varten luovutetut henkilötiedot siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA –maihin, että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita.

Markkinointitarkoituksiin kerättävä tieto siirtyy EU:n ulkopuolelle Amerikan yhdysvaltoihin. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita ja suojan tasosta on huolehdittu sopimusteitse.

Björk & Boström Finland Oy voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jolloin riittävästä tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan sopimusteitse.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on talletettu salasanasuojattuun asiakkuudenhallintajärjestelmään, johon on pääsy Björk & Boström Finland Oy:n valtuuttamilla henkilöillä Björk & Boström Finland Oy:n sisällä. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:
– vierailijan IP-osoite
– vierailun ajankohta
– selatut sivut ja sivujen katseluajat
– vierailijan selain

Säilytysaika

Asiakkaan henkilötiedot poistetaan asiakkuuden päättyessä. Muut viestintään ja markkinointitarpeisiin kerätyt henkilötiedot säilytetään toistaiseksi.

Sinun oikeutesi

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset. Voit myös kieltää Björk & Boström Finland Oy:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sales@bjork-bostrom.fi